2013-07 Hur komma vidare?

Efter att vi konstaterat det dåliga skicket på huset var vi tvungna att börja fundera på allvar hur vi skulle göra.

Skiss timmerhus
Skiss nytt timmerhus med bevarat härbre

Vi tänkte att härbre-delen av byggnaden borde kunna vara i så gott skick att det skulle kunna bevaras, och funderade på om man skulle kunna riva den dåliga byggnaden och ersätta den med en ny som då också skulle byggas ihop med härbret.

Det var dock en idé vi övergav ganska snart.

Tillsammans med ”vår” timmerman kom vi fram till att härbret var i så pass gott skick att det borde kunna flyttas till annan plats på tomten och på så vis frigöra plats för ett eventuellt nybygge.

Leave a Reply