2014-03 Offerter inledning

Under våren 2014 kontaktade vi ett antal husleverantörer, ett par svenska och en finsk.

Den finska var väldigt svår att få någon riktig kontakt med, så dem skippade vi på ett tidigt stadium.

Med de två svenska, BraHus och Forsgrens, båda med huvudkontor i Dalarna, kom vi i alla fall igång med offertsamtal.

Till att börja med utgick vi ifrån standardhus hos leverantörer, Idyll 119 / Classic 118 respektive Lind

Lind från Forsgrens Timmerhus
Lind från Forsgrens Timmerhus
Idyll 120 från BraHus
Idyll 120 från BraHus

Leave a Reply