2014-09 Pappersarbete…

Efter att vi under augusti 2014 beslutat oss för leverantör och hur huset skulle se ut var det så dags att ta tag i diverse pappersarbete som bygglovsprocessen och låneansökan om byggnadskreditiv.

Under september och oktober bollade vi olika dokument fram och tillbaka med hussäljaren och folk på kommunen för att få till bygglovsritning, situationsplan etc etc

I punktform:
* Bygglov
* Teknisk besskrivning
* Anlita Kontrollansvarig
* Strandskyddsdispens
* Rivningsplan
* Rivningsanmälan
* Eldstadsanmälan
* Värmepumpsanmälan
* Ta in offerter för borrning (vatten och värme)
* Ta in anbud för byggnadskreditiv.

Alla ansökningar skickades in till kommunen 2014-10-07

En månad senare fick vi en förfrågan från miljöförvaltningen hur vatten och avlopp skulle lösas.
(Detta är extra komplicerat på vår fastighet eftersom det är en strandtomt och fastigheten ligger inom inre skyddsområde för ytvattentäkt,
dvs wc-avlopp måste gå till sluten tank, och övrigt avlopp får gå till infiltration, men minst 50m från sjön…)

Leave a Reply