2014-09 Pappersarbete…

Efter att vi under augusti 2014 beslutat oss för leverantör och hur huset skulle se ut var det så dags att ta tag i diverse pappersarbete som bygglovsprocessen och låneansökan om byggnadskreditiv. Under september och oktober bollade vi olika dokument fram och tillbaka med hussäljaren och folk på kommunen för att få till bygglovsritning, situationsplan…

2014-03 Offerter inledning

Under våren 2014 kontaktade vi ett antal husleverantörer, ett par svenska och en finsk. Den finska var väldigt svår att få någon riktig kontakt med, så dem skippade vi på ett tidigt stadium. Med de två svenska, BraHus och Forsgrens, båda med huvudkontor i Dalarna, kom vi i alla fall igång med offertsamtal. Till att…