2014-03 Offerter inledning

Under våren 2014 kontaktade vi ett antal husleverantörer, ett par svenska och en finsk. Den finska var väldigt svår att få någon riktig kontakt med, så dem skippade vi på ett tidigt stadium. Med de två svenska, BraHus och Forsgrens, båda med huvudkontor i Dalarna, kom vi i alla fall igång med offertsamtal. Till att…