Om byggprojektet

Projektet består av ett antal åtgärder på vår fritidsfastighet
– flytt av befintligt härbre
– rivning av befintlig byggnad
– litet vägbygge
– trädfällning/stubbrytning
– enskilt vatten
– enskilt avlopp
– bygge av prefabricerat trähus

Inklusive förberedelser som offertinhämtning etc så har projektet pågått sedan våren 2014

Leave a Reply